سپتامبر 15, 2018

سیاسي ټاکنیزې مبارزې

د ټاکنيزې مبارزې د مودې موخه کانديدانو ته د دې فُرصت ورکول دي چې رأيه ورکوونکي له خپلو تګلارو او سياسي برنامو څخه خبر کړي. په […]
سپتامبر 15, 2018

مبارزات انتخاباتی سیاسی

قانون انتخابات برای اینکه کاندیداها بتواند اهداف و برنامه‌های شان برای شهروندان ارائه نمایند و حمایت آنان را از برنامه‌های کاری شان بدست آورد، صراحت دارد. […]
فارسی
English فارسی