اکتبر 15, 2018

همایش انتخابات باهمی و حمایت هزاران تن از شهروندان کابل از دکتور عبدالغفار باتور

اکتبر 8, 2018

دیدار جوهرشاه زاخیلوال جوانترین نامزد انتخاباتی ولسی جرگه کندز در بین مردم

اکتبر 8, 2018

گفتگوی ویژه با قاضی محمد اسحاق فرجاد کاندید انتخابات پارلمانی

آگوست 14, 2018

Election.af

.سیستم معلوماتی، آگاهی دهی و ارتباطی کاندیدان و رای دهندگان .این سیستم جهت انتخاب درست کاندیدان ، حصول معلومات درباره آنها و ایجاد ارتباط مستقیم به […]
فارسی
English فارسی